Головна / Новини / Новини регіону / Про районний бюджет Олевського району на 2020 рік

22.11.2019

Категорія: Новини регіону

Заслухавши інформацію начальника відділу фінансів райдержадміністрації Козловець Т.М., керуючись  Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійних комісій районної ради, районна рада

          

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. Доходи районного бюджету у сумі 213 000 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 213 000 000 гривень,  згідно з додатком  1 до рішення.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету згідно з додатком 1.1. 

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 213 000 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 213 000 000 гривень.

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

1.4. Резервний фонд районного бюджету у розмірі 50 000  гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком  3 до рішення.

          3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4, у тому числі  інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1. до рішення.

3.1. Затвердити формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам територіальних громад сіл, адміністративно підпорядкованих Олевському району відповідно до пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України  в частині утримання дошкільних закладів освіти, сільських, будинків культури, інших клубних закладів та бібліотек згідно з додатками 5, 5.1 до  рішення.

4.Надати право  Олевській районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів між бюджетних трансфертів, з наступним затвердженням районною радою. 

6. Установити, що до джерел формування загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями  97,101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік ; 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, у 2020 році кошти отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з визначеними пунктами статтей 691,97 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89,91 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Надати право районній державній адміністрації в особі  відділу фінансів, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету  на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

6) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

8) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах; 

9) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; 

10) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати; 

11) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі; 

12) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;

 13) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

13. Надати право районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції,  а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

14. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

  1.  Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2.  Районній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття в районній газеті «Зорі над Убортю».
  3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради О.С Ковальчука.

 

 Заступник голови  ради                                                            О. КОВАЛЬЧУК

Дивіться також:

Навігація:

Остані Новини
Всі Новини
Архів новин

Категорія новин:

Новини регіону
Події
Нацдержслужба України інформує