Головна / Олевська районна рада / Проекти рішень районної ради

                                          

 

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

     ХХІ    сесія                                                                    VІІ скликання

 

від  09.08.2017 р.    №

 

Про затвердження районної Програми

«Територіальна оборона» на 2017-2019 роки

в новій редакції

 

 

         Розглянувши нову редакцію районної Програми «Територіальна оборона» на 2017-2019 роки, районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити районну Програму «Територіальна оборона» на 2017-2019 роки в новій редакції (додається).

         2. Відповідальним за виконання завдань Програми забезпечити їх виконання у повному обсязі та щороку до 15 січня надавати інформацію про хід виконання заходів у районну раду.

         3. Рішення ХІХ сесії районної ради VІІ скликання від 16.06.2017 р.

№ 210 «Про затвердження районної Програми «Територіальна оборона» на 2017-2020 роки» вважати таким, що втратило чинність.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики та  забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і прав людини  та з питань бюджету і комунальної власності.

 

 

Голова  ради                                                      В.М.Троц

 

 

 

 

Додаток

до рішення____ сесії

районної ради VII скликання

від _________ 2017 р  №

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 «Територіальна оборона на 2017-2019 роки»

 

  1. 1.    Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Олевська райдержадміністрація

2.

Розробник Програми

Олевська райдержадміністрація

3.

Співрозробники Програми

Олевський районний військовий комісаріат

4.

Відповідальний виконавець Програми

Олевський районний військовий комісаріат

5.

Учасники Програми

Олевський РВК, Олевська районна рада, Олевська райдержадміністрація, Олевська міська рада, сільські ради

6.

Термін реалізації Програми

2017 - 2019 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджет міської ради, сільських рад

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

559325,00 грн.

8.1.

коштів районного бюджету

200000 грн.

8.2.

коштів міського бюджету та бюджетів сільських рад

359325 грн.

9.

Головний розпорядник коштів

Олевська районна державна адміністрація, Олевська міська рада, сільські ради

 

 

2. Загальна характеристика Програми

 

Районна Програма «Територіальна оборона на 2017-2019 роки» (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України «Про оборону України»,  п. 2 ст. 6, ст. 8, ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 (дск) «Про Положення про територіальну оборону України» та з метою належної підготовки і забезпечення загонів оборони району, які будуть виконувати завдання щодо захисту важливих об’єктів, які знаходяться на території району та мають стратегічне значення.

Розробником Програми є районна державна адміністрація.

Співрозробник Програми - Олевський районний військовий комісаріат (далі – РВК).

Відповідальним виконавцем Програми є Олевський районний військовий комісаріат.

 

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована програма

 

Весною 2014 року Російська федерація анексувала Кримський півострів   України.

Сьогодні наша держава продовжує вести збройну боротьбу на сході країни, відстоюючи незалежність, територіальну цілісність та недоторканість її кордонів. Тому виникла нагальна потреба в створенні в кожній області України підрозділів територіальної оборони. Основними завданнями їх є:

- охорона та захист державного кордону;

- забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, органів військового управління;

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій території і населення нашого району;

- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;

- підтримання правового режиму воєнного стану (в разі його введення).

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

4. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони, які формуються Олевським РВК, індивідуальними засобами захисту, засобами зв’язку, предметами речового майна і спорядження, паливно-мастильними матеріалами, для підтримання їх боєготовності як в ході підготовки, так і під час виконання ними визначених завдань в районі ведення територіальної оборони.

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

 

Програма передбачає по можливості бюджетних надходжень розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони району територіальної оборони.

Виконання програми надасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються  Олевським районним військовим комісаріатом.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та коштів міської, сільських рад.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017-2019 року.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить 559325,00 грн..

Ресурсне забезпечення Програми «Територіальна оборона

на 2017-2019 роки», грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього         

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів, усього: (грн..)

559325,00

185775,00

186775,00

186775,00

у тому числі:

 

 

 

 

районний бюджет

200000,00

66000,00

67000,00

67000,00

міський, сільських рад

359325,00

119775,00

119775,00

119775,00

 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є  фінансове забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони на загальну суму 559325,00 гривень.

 

6. Оцінка ефективності виконання заходів Програми.

 

Виконання заходів програми дозволить:

 

- здійснювати планову підготовку загонів територіальної оборони району до виконання завдань за призначенням;

- забезпечити якісне виконання заходів, які пов’язані з проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Олевського району для потреб територіальної оборони;

- забезпечити  якісне та надійне функціонування системи управління, оповіщення, збору та поставки людських і транспортних ресурсів в загони оборони;

-  підвищити обороноздатність держави;

- забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, які знаходяться на території району, установ органів державної влади та місцевого самоврядування, населення району;

- ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

- підтримувати безпеку і правопорядок на території району.

 

7. Перелік завдань і заходів Програми

 

         У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо  матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Олевського району.

№ з/п

Найменування матеріальних засобів

Кількість

(одиниць.)

Вартість  (за одиницю)

Сума (грн.)

На який термін необхідно

При­мітка

І.  Формування справ та документів штабу району оборони та документації загонів  територіальної оборони

1

Тверда обкладинка для документів

40

60,0

2400,00

одноразово

 

2

Папка 50 А 4 реєстратор

20

28,00

560,00

одноразово

 

3

Книга канцелярська 96 аркушів тверда ламінована офсет

35

28,00

980,00

на 3 роки

 

4

Папка зі швидкозшивачем

35

1,60

56,00

одноразово

 

5

Папка картонна на зав’язках

35

1,60

56,00

одноразово

 

6

Ручка кулькова

50

4,60

230,00

одноразово

 

7

Простий олівець

50

3,00

150,00

одноразово

 

8

Фломастери

2 пачки

35,00

70,00

одноразово

 

9

Кольорові олівці

2 пачки

12,00

24,00

одноразово

 

10

Гумка

5

2,50

12,50

одноразово

 

11

Коректор

5

14,00

70,00

одноразово

 

12

Папір А 4 80 г/м2 білий

15 пачок

80,00

1200,00

одноразово

 

13

Клей ПВА

5

23,00

115,00

одноразово

 

14

Файл А 4

500

0,40

200,00

одноразово

 

15

Скотч середній

10

3,40

34,00

одноразово

 

16

Скотч 48*100

10

10,00

100,00

одноразово

 

17

Степлер

1

40,00

40,00

одноразово

 

18

Скоба № 24*6

5 пачок

3,50

17,50

одноразово

 

19

Скріпка 25 трикутні

2 пачки

4,00

8,00

одноразово

 

20

Ножиці

1

13,00

13,00

одноразово

 

21

Дирокол

1

47,00

47,00

одноразово

 

Усього на документацію для штабу району оборони та загонів оборони

 

 

6383,00

 

 

ІІ. Забезпечення навчально-матеріальної бази (НМБ) загонів оборони

1

Ліхтарики кишенькові з запасними батарейками

10

65,00

650,00

одноразово

 

2

Секундомір

4

67,00

268,00

одноразово

 

3

Компас

4

36,00

144,00

одноразово

 

4

Олівці кольорові

10

наборів

12,00

120,00

одноразово

 

5

Фломастери

10

наборів

35,00

350,00

одноразово

 

6

Бедж

60

5,00

300,00

одноразово

 

7

Джгут

4

66,00

264,00

одноразово

 

8

Аптечка індивідуальна

4

800,00

3200,00

одноразово

 

9

Індивідуальний перев’язочний пакет

4

50,00

200,00

одноразово

 

10

Шина медична для руки

8

210,00

1680,00

одноразово

 

11

Шина медична для стопи

8

255,00

2040,00

одноразово

 

12

Косинка медична

4

70,00

280,00

одноразово

 

13

Прапорці сигнальні

28

40,00

1120,00

одноразово

 

14

Пов’язки

556

40,00

22240,00

одноразово

 

Усього на навчально - матеріальну базу загонів оборони:

 

 

32856,00

 

 

ІІІ. Практична підготовка підрозділів загонів охорони на Новоград-Волинському військовому полігоні

1

Забезпечення автотранспортом

на 6 год. (відстань -180км.)

2

350 грн./годх6 год.

4200,00х12 місяців = 50400,00

За потребою та згідно плану

 

2

На забезпечення ПММ

160 л

21,00

3360,00х12 місяців =  40320,00

 

3

Забезпечення харчуванням (обід)

100 чол.

24,30

2430,00х12місяців =29160,00

 

Усього на практичну підготовку підрозділів:

2736

 

119880,00

 

 

 

ІV. Забезпечення особового складу необхідним майном на особливий період, воєнний стан

1

Бронежилет типу «Корсар»

     60

4500,00

270000,00

розподілити на три роки

 

2017 рік

20

4500,00

90000,00

одноразово

 

2018 рік

20

4500,00

90000,00

одноразово

 

2019 рік

20

4500,00

90000,00

одноразово

 

2

Шолом кевларовий

     60

1270,00

 76200,00

розподілити на три роки

 

2017 рік

20

1270,00

25400,00

одноразово

 

2018 рік

20

1270,00

25400,00

одноразово

 

2019 рік

20

1270,00

25400,00

одноразово

 

3

Спальний мішок

60

550,00

33000,00

одноразово

 

4

Електроагрегат типу HYUNDAI HHY

2

10071

20142,00

одноразово

 

5

Компас

20

36,00

720,00

одноразово

 

6

Лінійка офіцерська

20

7,20

144,00

одноразово

 

Усього за (розділ ІV)

 

 

400206,00

 

 

Усього :

 

 

559325,00

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

8. Напрями діяльності та заходи Програми

 «Територіальна оборона на 2017-2019 роки»

 

з/п

Перелік заходів програми

 

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

1

Формування справ та документів штабу району оборони та документації загонів оборони (розділ І Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету.

6383,00

Відпрацювання планувальних документів для штабу району територіальної оборони  та загонів оборони

2

Забезпечення навчально-матеріальної бази (НМБ) загонів оборони ( розділ ІІ Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

32856,00

Підготовка навчально-матеріальної бази (НМБ) загонів оборони (закупка необхідного спорядження для проведення навчань та занять)

3

Оплата транспортних послуг при перевезенні військовозобов’язаних на полігони для проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня». (розділ ІІІ Переліку завдань)

2017-2019

 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

50400,00

Підготовка та вдосконалення навченості особового складу загонів оборони (Практичне відпрацювання вправ на полігонах)

4

Придбання паливно-мастильних мастильних матеріалів для автотранспорту (в разі виділення автотранспорту для перевезення о/с на безоплатній основі).  (розділ ІІІ Переліку завдань)

2017-2019

 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

40320,00

5

Забезпечування харчуванням особового складу (обідом) під час проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня» (розділ ІІІ Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

29160,00

6

Забезпечення особового складу необхідним майном на особливий період (розділу ІV Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

400206,00

Забезпечення особового складу необхідним майном в особливий період та воєнний стан,функціонування загонів оборони

УСЬОГО:

 

 

 

559325,00

 

 

 

 

9. Здійснення контролю за  виконанням Програми

 «Територіальна оборона на 2017-2019 роки»

 

Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і прав людини та заступника голови районної ради Ковальчука О.С.

Поточний контроль за використання коштів, спрямованих на реалізацію даної Програми, здійснює Олевська районна державна адміністрація, яка щорічно, до 20 лютого, надає постійній комісії районної ради інформацію щодо використання коштів.

 

 

Заступник голови районної ради                                             О.С. Ковальчук                                                                         

2017-12-08 15:05:00
З нагоди Дня Збройних Сил України Президент нагородив військовослужбовців та присвоїв військові звання

Під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині Президент Петро Порошенко вручив українським воїнам високі державні нагороди та присвоїв військові звання.

 
2017-12-07 09:58:00
 
Як учаснику АТО отримати санаторно - курортну путівку?

ЯК ОТРИМАТИ ПУТІВКУ? ЯК МОЖНА ОБРАТИ САНАТОРІЙ? ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ВІДБІР САНАТОРІЇВ, В ЯКИХ МОЖНА ПРОЙТИ ЛІКУВАННЯ? Відповіді на ці та інші питання в статті.

 
2017-12-06 15:13:00
6 грудня - День Збройних Сил України

 У цей день ми вшановуємо усіх військових, які у лавах Збройних Сил України служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави.

 
2017-11-30 17:55:00
 
Ігор Гундич після перевірки робіт у Словечанській школі доручив розірвати договір із підрядником та зобов’язав його компенсувати збитки

Упродовж 2 тижнів із підрядником, який працював у Словечанській школі і допустив через незавершені роботи підтоплення закладу дощем, Житомирська ОДА розірве договір.

 
2017-11-30 17:52:00
 
В Україні з 1 грудня 2017 року підвищують прожитковий мінімум до 1700 грн.на одну особу на місяць, тож відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані.

В Україні з 1 грудня 2017 року підвищують прожитковий мінімум до 1700 грн.на одну особу на місяць, тож відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані.

 
2017-11-30 17:47:00
Лісівники Олевщини вийшли на мирний мітинг під стіни Олевської райдержадміністрації

Реформа лісового господарства викликала спротив у лісників, тому 28 листопада об 11 годині працівники лісового господарства Олевщини провели  мирний  мітинг біля приміщення райдержадміністрації  та районної ради в  центрі міста.

 
2017-11-30 15:29:00
 
Встановлено розмір розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постановою КМУ № 854 від 23.11.2016 року «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  визначено, що громадянам, які перебувають на обліку для забезпечення путівкою, за їх бажанням  може виплачуватись  грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку.

 
2017-11-27 15:20:00
Конференція Олевської районної федерації футболу

Відділ Освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та взаємодії з громадськістю Олевської райдержадміністрації інформує щодо п’ятої звітно-виборчої конференції Олевської районної федерації футболу.

 
2017-11-25 22:00:00
25 листопада Олевщина приєдналася до відзачення Дня па́м'яті жертв Голодомо́ру1932-1933 років в Україні

 25 листопада Олевщина приєдналася до відзачення Дня па́м\'яті жертв Голодомо́ру, який офіційно визнаний геноцидом українського народу. З метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, у зв’язку з 85-ми роковинами цієї трагедії сьогодні о 15.30 год. на Соборній площі в м.Олевськ жителі району вшанували пам’ять загиблих від голоду.

 
2017-11-21 14:35:00
День Гідності та Свободи

У приміщенні районного краєзнавчого музею відбулися заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. В заходах взяли участь: голова районної державної адміністрації Дмитро Лазаренко, голова районної ради Віктор Троц, начальники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчий апарат районної ради.