Головна / Олевська районна рада / Проекти рішень районної ради

                                          

 

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

     ХХІ    сесія                                                                    VІІ скликання

 

від  09.08.2017 р.    №

 

Про затвердження районної Програми

«Територіальна оборона» на 2017-2019 роки

в новій редакції

 

 

         Розглянувши нову редакцію районної Програми «Територіальна оборона» на 2017-2019 роки, районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити районну Програму «Територіальна оборона» на 2017-2019 роки в новій редакції (додається).

         2. Відповідальним за виконання завдань Програми забезпечити їх виконання у повному обсязі та щороку до 15 січня надавати інформацію про хід виконання заходів у районну раду.

         3. Рішення ХІХ сесії районної ради VІІ скликання від 16.06.2017 р.

№ 210 «Про затвердження районної Програми «Територіальна оборона» на 2017-2020 роки» вважати таким, що втратило чинність.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики та  забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і прав людини  та з питань бюджету і комунальної власності.

 

 

Голова  ради                                                      В.М.Троц

 

 

 

 

Додаток

до рішення____ сесії

районної ради VII скликання

від _________ 2017 р  №

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 «Територіальна оборона на 2017-2019 роки»

 

  1. 1.    Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Олевська райдержадміністрація

2.

Розробник Програми

Олевська райдержадміністрація

3.

Співрозробники Програми

Олевський районний військовий комісаріат

4.

Відповідальний виконавець Програми

Олевський районний військовий комісаріат

5.

Учасники Програми

Олевський РВК, Олевська районна рада, Олевська райдержадміністрація, Олевська міська рада, сільські ради

6.

Термін реалізації Програми

2017 - 2019 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджет міської ради, сільських рад

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

559325,00 грн.

8.1.

коштів районного бюджету

200000 грн.

8.2.

коштів міського бюджету та бюджетів сільських рад

359325 грн.

9.

Головний розпорядник коштів

Олевська районна державна адміністрація, Олевська міська рада, сільські ради

 

 

2. Загальна характеристика Програми

 

Районна Програма «Територіальна оборона на 2017-2019 роки» (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, законів України «Про оборону України»,  п. 2 ст. 6, ст. 8, ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 (дск) «Про Положення про територіальну оборону України» та з метою належної підготовки і забезпечення загонів оборони району, які будуть виконувати завдання щодо захисту важливих об’єктів, які знаходяться на території району та мають стратегічне значення.

Розробником Програми є районна державна адміністрація.

Співрозробник Програми - Олевський районний військовий комісаріат (далі – РВК).

Відповідальним виконавцем Програми є Олевський районний військовий комісаріат.

 

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої  спрямована програма

 

Весною 2014 року Російська федерація анексувала Кримський півострів   України.

Сьогодні наша держава продовжує вести збройну боротьбу на сході країни, відстоюючи незалежність, територіальну цілісність та недоторканість її кордонів. Тому виникла нагальна потреба в створенні в кожній області України підрозділів територіальної оборони. Основними завданнями їх є:

- охорона та захист державного кордону;

- забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, органів військового управління;

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій території і населення нашого району;

- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;

- підтримання правового режиму воєнного стану (в разі його введення).

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування створених підрозділів з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

4. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони, які формуються Олевським РВК, індивідуальними засобами захисту, засобами зв’язку, предметами речового майна і спорядження, паливно-мастильними матеріалами, для підтримання їх боєготовності як в ході підготовки, так і під час виконання ними визначених завдань в районі ведення територіальної оборони.

 

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

 

Програма передбачає по можливості бюджетних надходжень розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони району територіальної оборони.

Виконання програми надасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються  Олевським районним військовим комісаріатом.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та коштів міської, сільських рад.

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2017-2019 року.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить 559325,00 грн..

Ресурсне забезпечення Програми «Територіальна оборона

на 2017-2019 роки», грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього         

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів, усього: (грн..)

559325,00

185775,00

186775,00

186775,00

у тому числі:

 

 

 

 

районний бюджет

200000,00

66000,00

67000,00

67000,00

міський, сільських рад

359325,00

119775,00

119775,00

119775,00

 

Результативним показником ефективності виконання заходів програми є  фінансове забезпечення матеріально-технічними засобами підрозділів територіальної оборони на загальну суму 559325,00 гривень.

 

6. Оцінка ефективності виконання заходів Програми.

 

Виконання заходів програми дозволить:

 

- здійснювати планову підготовку загонів територіальної оборони району до виконання завдань за призначенням;

- забезпечити якісне виконання заходів, які пов’язані з проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Олевського району для потреб територіальної оборони;

- забезпечити  якісне та надійне функціонування системи управління, оповіщення, збору та поставки людських і транспортних ресурсів в загони оборони;

-  підвищити обороноздатність держави;

- забезпечити підсилення охорони важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, які знаходяться на території району, установ органів державної влади та місцевого самоврядування, населення району;

- ефективно боротися з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями;

- підтримувати безпеку і правопорядок на території району.

 

7. Перелік завдань і заходів Програми

 

         У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо  матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Олевського району.

№ з/п

Найменування матеріальних засобів

Кількість

(одиниць.)

Вартість  (за одиницю)

Сума (грн.)

На який термін необхідно

При­мітка

І.  Формування справ та документів штабу району оборони та документації загонів  територіальної оборони

1

Тверда обкладинка для документів

40

60,0

2400,00

одноразово

 

2

Папка 50 А 4 реєстратор

20

28,00

560,00

одноразово

 

3

Книга канцелярська 96 аркушів тверда ламінована офсет

35

28,00

980,00

на 3 роки

 

4

Папка зі швидкозшивачем

35

1,60

56,00

одноразово

 

5

Папка картонна на зав’язках

35

1,60

56,00

одноразово

 

6

Ручка кулькова

50

4,60

230,00

одноразово

 

7

Простий олівець

50

3,00

150,00

одноразово

 

8

Фломастери

2 пачки

35,00

70,00

одноразово

 

9

Кольорові олівці

2 пачки

12,00

24,00

одноразово

 

10

Гумка

5

2,50

12,50

одноразово

 

11

Коректор

5

14,00

70,00

одноразово

 

12

Папір А 4 80 г/м2 білий

15 пачок

80,00

1200,00

одноразово

 

13

Клей ПВА

5

23,00

115,00

одноразово

 

14

Файл А 4

500

0,40

200,00

одноразово

 

15

Скотч середній

10

3,40

34,00

одноразово

 

16

Скотч 48*100

10

10,00

100,00

одноразово

 

17

Степлер

1

40,00

40,00

одноразово

 

18

Скоба № 24*6

5 пачок

3,50

17,50

одноразово

 

19

Скріпка 25 трикутні

2 пачки

4,00

8,00

одноразово

 

20

Ножиці

1

13,00

13,00

одноразово

 

21

Дирокол

1

47,00

47,00

одноразово

 

Усього на документацію для штабу району оборони та загонів оборони

 

 

6383,00

 

 

ІІ. Забезпечення навчально-матеріальної бази (НМБ) загонів оборони

1

Ліхтарики кишенькові з запасними батарейками

10

65,00

650,00

одноразово

 

2

Секундомір

4

67,00

268,00

одноразово

 

3

Компас

4

36,00

144,00

одноразово

 

4

Олівці кольорові

10

наборів

12,00

120,00

одноразово

 

5

Фломастери

10

наборів

35,00

350,00

одноразово

 

6

Бедж

60

5,00

300,00

одноразово

 

7

Джгут

4

66,00

264,00

одноразово

 

8

Аптечка індивідуальна

4

800,00

3200,00

одноразово

 

9

Індивідуальний перев’язочний пакет

4

50,00

200,00

одноразово

 

10

Шина медична для руки

8

210,00

1680,00

одноразово

 

11

Шина медична для стопи

8

255,00

2040,00

одноразово

 

12

Косинка медична

4

70,00

280,00

одноразово

 

13

Прапорці сигнальні

28

40,00

1120,00

одноразово

 

14

Пов’язки

556

40,00

22240,00

одноразово

 

Усього на навчально - матеріальну базу загонів оборони:

 

 

32856,00

 

 

ІІІ. Практична підготовка підрозділів загонів охорони на Новоград-Волинському військовому полігоні

1

Забезпечення автотранспортом

на 6 год. (відстань -180км.)

2

350 грн./годх6 год.

4200,00х12 місяців = 50400,00

За потребою та згідно плану

 

2

На забезпечення ПММ

160 л

21,00

3360,00х12 місяців =  40320,00

 

3

Забезпечення харчуванням (обід)

100 чол.

24,30

2430,00х12місяців =29160,00

 

Усього на практичну підготовку підрозділів:

2736

 

119880,00

 

 

 

ІV. Забезпечення особового складу необхідним майном на особливий період, воєнний стан

1

Бронежилет типу «Корсар»

     60

4500,00

270000,00

розподілити на три роки

 

2017 рік

20

4500,00

90000,00

одноразово

 

2018 рік

20

4500,00

90000,00

одноразово

 

2019 рік

20

4500,00

90000,00

одноразово

 

2

Шолом кевларовий

     60

1270,00

 76200,00

розподілити на три роки

 

2017 рік

20

1270,00

25400,00

одноразово

 

2018 рік

20

1270,00

25400,00

одноразово

 

2019 рік

20

1270,00

25400,00

одноразово

 

3

Спальний мішок

60

550,00

33000,00

одноразово

 

4

Електроагрегат типу HYUNDAI HHY

2

10071

20142,00

одноразово

 

5

Компас

20

36,00

720,00

одноразово

 

6

Лінійка офіцерська

20

7,20

144,00

одноразово

 

Усього за (розділ ІV)

 

 

400206,00

 

 

Усього :

 

 

559325,00

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

8. Напрями діяльності та заходи Програми

 «Територіальна оборона на 2017-2019 роки»

 

з/п

Перелік заходів програми

 

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

1

Формування справ та документів штабу району оборони та документації загонів оборони (розділ І Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету.

6383,00

Відпрацювання планувальних документів для штабу району територіальної оборони  та загонів оборони

2

Забезпечення навчально-матеріальної бази (НМБ) загонів оборони ( розділ ІІ Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

32856,00

Підготовка навчально-матеріальної бази (НМБ) загонів оборони (закупка необхідного спорядження для проведення навчань та занять)

3

Оплата транспортних послуг при перевезенні військовозобов’язаних на полігони для проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня». (розділ ІІІ Переліку завдань)

2017-2019

 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

50400,00

Підготовка та вдосконалення навченості особового складу загонів оборони (Практичне відпрацювання вправ на полігонах)

4

Придбання паливно-мастильних мастильних матеріалів для автотранспорту (в разі виділення автотранспорту для перевезення о/с на безоплатній основі).  (розділ ІІІ Переліку завдань)

2017-2019

 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

40320,00

5

Забезпечування харчуванням особового складу (обідом) під час проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня» (розділ ІІІ Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

29160,00

6

Забезпечення особового складу необхідним майном на особливий період (розділу ІV Переліку завдань)

2017-2019 роки

РВК

Кошти районного бюджету, міського та сільських бюджетів

400206,00

Забезпечення особового складу необхідним майном в особливий період та воєнний стан,функціонування загонів оборони

УСЬОГО:

 

 

 

559325,00

 

 

 

 

9. Здійснення контролю за  виконанням Програми

 «Територіальна оборона на 2017-2019 роки»

 

Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і прав людини та заступника голови районної ради Ковальчука О.С.

Поточний контроль за використання коштів, спрямованих на реалізацію даної Програми, здійснює Олевська районна державна адміністрація, яка щорічно, до 20 лютого, надає постійній комісії районної ради інформацію щодо використання коштів.

 

 

Заступник голови районної ради                                             О.С. Ковальчук                                                                         

2017-08-21 14:23:00
 
Інформація щодо обліку для отримання санаторно-курортних путівок у 2017 році громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  Управління праці та соціального захисту населення надає інформацію про те, що на обліку для отримання санаторно-курортних путівок у 2017 році громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, подано 292 заяви потерпілих 1 категорії ЧАЕС та 26 заяв для дітей – інвалідів, інвалідність яких пов”язана з наслідками аварії на ЧАЕС.

 
2017-08-19 11:24:00
 
Оздоровлення учасників АТО у 2017 році

У 2017 році змінено систему  закупівлі послуг санаторно-курортного лікування для учасників антитерористичної операції  (путівки учасникам АТО  закуповуються шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надання послуг на підставі тристоронньої угоди (особа – управління праці та соціального захисту населення – санаторно-курортний заклад).

 
2017-08-19 10:06:00
Сергій Савчук: Міжнародні компанії аналізують перспективи інвестування у проекти з відновлюваної енергетики в Україні

Це питання обговорив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук з виконавчим директором міжнародної компанії «Shanda Consult Ltd» Стефаном Нолте та представником Асоціації з консалтингу в країнах ЄС та Ближнього Сходу «Eumecon» Яном Енгельке. 

 
2017-08-19 10:03:00
Сергій Савчук: За I півріччя 2017 року понад 500 домогосподарств перейшли на електроенергію з енергії сонця

Попит населення на сонячні панелі продовжує зростати. Впродовж II кварталу цього року ще 326 сімей віддали перевагу «сонячній» електроенергії. Це на 25% більше порівняно з I кварталом цього року, коли 200 сімей перейшли на «чисту» енергію. Також, у II кварталі загальна встановлена потужність сонячних станцій приватних домогосподарств зросла на 24% та склала майже 25 МВт.

 
2017-08-19 10:02:00
 
Триває прийом документів від «чорнобильців» для оздоровлення у 2018 році!

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016  No 854 «Деякі питання санаторно - курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» облік громадян, віднесених до категорії 1, та дітей з інвалідністю,яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою і як і мають право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, проводять управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

 
2017-08-17 12:40:00
 
Мінрегіон оголосив конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році

Метою Конкурсу є відбір, відзначення і поширення кращих практик за темами: Прозорість та підзвітність місцевого самоврядування. Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях та ресурсах. Співробітництво територіальних громад.

 
2017-08-16 11:54:00
Оголошення для місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах

Держенергоефективності спільно з експертами проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» розробило для місцевої влади Положення.

 
2017-08-16 11:48:00
Держенергоефективності опублікувало рекомендації місцевій владі щодо впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах

«Енергоменеджмент – фундамент, на якому потрібно будувати майбутню роботу з ефективного використання енергоресурсів. Як відомо, завдяки лише енергоменеджменту, без додаткових капіталовкладень, можна досягти до 20% зменшення енергоспоживання в установах», - повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

 
2017-08-15 10:17:00
 
Запрошуємо 26 серпня на 3-й Міжнародний фестиваль льону

Запрошуємо 26 серпня в село Стремигород Житомирської області на 3-й Фестиваль льону. Потішити гостей шоу сучасного рівня та нагадати про важливість відродження традицій вирощування льону на Україні. Така мета третього за рахунком міжнародного фестивалю льону. 

 
2017-08-15 10:15:00
 
Призначення допомоги у разі смерті одного із батьків, що не набув права на пенсію

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію.