Головна / Олевська районна рада / Проекти рішень районної ради

 

Програма

„Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року”

 

 

Назва: Програма „Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року”.

 1. 1.                 Код програми:080000 „Охорона здоров’я”
  1. 2.      Підстава для розроблення: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми „Здоров’я 2020: український вимір”,
  2. 3.      Замовник або координатор: Олевська міська рада, Олевська  державна адміністрація, Олевська районна рада,  Білокоровицька сільська рада, комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико – санітарної допомоги”.
  3. 4.      Керівник програми:  виконавчий комітет Олевської міської ради, відділ ОКОЗМС Олевської РДА, Олевський Центр ПМСД
  4. 5.      Відповідальні за виконання: виконавчий комітет Олевської міської ради, відділ ОКОЗМС Олевської РДА,Білокоровицька сільська рада,Олевський Центр ПМСД
  5. 6.       Мета: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб.
  6. 7.                 Початок: січень 2018року, закінчення: грудень 2019 року.
  7. 8.                 Етапи виконання: програма виконується в один етап з 01 січня 2018 року по 31

            грудня 2019 року.

 1. 9.                 Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та                                 місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України (тис. грн.):

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування усього

За роками виконання (тис.грн)

 

2018

2019

Державний бюджет

-

 

-

-

Обласний бюджет

-

 

-

-

Місцеві бюджети

28169,8

 

18939,8

9230,0

Інші джерела

 

 

 

 

Усього

28169,8

 

18939,8

9230,0

 

 1. 10.             Очікувані кінцеві результати виконання районної цільової програми:

 

Напрями показників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показників за роками, виконання

 

2018

2019

1

2

3

 

7

8

Діагностика та лікування цукрового діабету, профілактика ускладнень

Зменшення кількості ускладнень цукрового діабету

Кількість на 100 тис. населення

 

0,40

0,35

Зниження первинного виходу на інвалідність внаслідок ускладнень цукрового діабету

Відсоток зменшення

 

0,02

0,02

Запобігання та лікування серцево- судинних та судинно-мозкових захворювань

Зниження смертності від серцево-судинних захворювань

Відсоток зменшення

 

0,5

0,5

Зниження рівня летальності при гострому інфаркті міокарда

Відсоток зниження

 

0,2

0,2

Забезпечення умов

безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення

Зниження рівня штучного переривання вагітності

Відсоток

зменшення

 

2

2

Зниження рівня захворюваності на рак шийки матки

Відсоток

зниження

 

2

2

Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100000 народжених живими.

Утримання показника

 

10

10

Зниження рівня малюкової смертності на 10% (на 1000 народжених живими)

Відсоток

зменшення

 

2

2

Забезпечення якості лікування хворих з онкологічними захворюваннями.

 

Зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень

Відсоток зниження

 

0,6

0,6

Забезпечення лікарськими засобами хворих з вперше виявленими онкологічними захворюваннями.

 

 

Відсоток забезпечення

 

95

95

 

 

 

 

 

 

Координація та контроль за виконанням: Олевська міська рада, Олевська районна  державна адміністрація; Олевська районна рада, Білокоровицька ОТГ, заклади охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, які надають первинну медичну допомогу населенню Олевського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до проекту Програми “Здоров’я населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевщини на період до 2019 року”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

 

завдань і заходів проекту Програми

 

Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Очікуваний результат від виконання заходів

 

Джерела фінансування

Всього:

 

2018

2019

 

1

Заходи щодо запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

З метою обстеження та раннього виявлення серцево-судинних захворювань забезпечити медичним обладнанням структурні підрозділи КЗ „Олевський центр ПМСД”: ЕКГ-апаратами (10шт),  папером для ЕКГ (щорічно),   кабелями до електро-кардіографів

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

355,0

 

178,0

177,0

Профілактика і лікування серцево-судинних та судинно- мозкових захворювань. Підвищення відсотку обґрунтованих консультацій хворих у ЛПЗ 2 рівня

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

355,0

 

178,0

177,0

Інші джерела

0,0

 

2

Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення

2.1.Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, за якими вагітність та пологи загрожують життю

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

26,0

 

11,0

15,0

Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими екстрагінетальними захворюваннями

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

26,0

 

11,0

15,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

2.2. Забезпечення контрацептивами визначених категорій населення (жінки з важкою екстрагенітальною патологією, підлітки та молодь у віці до 20 років, жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-інфіковані жінки)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

10,0

 

4,0

6,0

Покращення результату пологів, профілактика захворювань крові у новонароджених.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

10,0

 

4,0

6,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

2.3.Забезпечення дітей-інвалідів засобами реабілітації.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою) управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

150,0

 

70,0

80,0

З метою налагодження тісної взаємодії суб’єктів соціальної роботи

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

150,0

 

70,0

80,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Забезпечення дітей, хворих на гемофілію факторами згортання крові

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

715,0

 

345,0

370,0

Попередження тяжких наслідків кровотеч у дітей-інвалідів хворих на гемофілію

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

715,0

 

345,0

370,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

2.5.Забезпечення дітей, хворих на первинний вроджений імунодефіцит, препаратами замісної терапії.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

450,0

 

210,0

240,0

Попередження захворювання дітей з уродженим імунодефіцитом препаратом замісної терапії

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

450,0

 

210,0

240,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

2.6. Забезпечення ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами, препаратами для лікування опортуністичних хвороб.

 комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

55,0

 

25,0

30,0

Профілактика ВІЛ-інфекції у новонароджених.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

55,0

 

25,0

30,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Забезпечення дітей хворих на фінілкетонурію, лікувальними сумішами.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

1822,8

 

862,8

960,0

Забезпечення нормального психічного розвитку дітей хворих на фенілкетонурію

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

1822,8

 

862,8

960,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

2.8. Забезпечення ЛПЗ медичними засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою )

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

50,0

 

23,0

27,0

Утримання показника материнської смертності на рівні, що не перевищує 10 на 100000 народжених живими.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

50,0

 

23,0

27,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

3

Заходи з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб

3.1.Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями та розхідних матеріалів для проведення щеплень за епідемічними

показаннями.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою )

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

75,0

 

36,0

39,0

Організація методичного забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, які можна запобігти засобами імунопрофілактики.(100%  рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показниками)

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

75,0

 

36,0

39,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб. Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2017-2019 рр

Загальний обсяг:

147,0

 

70,0

77,0

Охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику на рівні 75%

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

147,0

 

70,0

77,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

3.3.Придбання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

10,0

 

4,0

6,0

Рівень забезпечення проведення щеплень з використанням самоблокувальних шприців

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

10,0

 

4,0

6,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

3.4. Оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання вимог «холодильного ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

80,0

 

48,0

32,0

Створення ефективної системи „холодового ланцюга” під час транспортування, зберігання та використання вакцини

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

80,0

 

48,0

32,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

4

Заходи „Місцевих стимулів” для медичних працівників первинної ланки у Олевському районі”

4.1. Поліпшення соціального становища медичних працівників комунальний заклад „Олевський центр первинної медико-санітарної допомоги”

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

800,0

 

500,0

300,0

Поліпшення соціального становища медичних працівників.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

800,0

 

500,0

300,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

4.2. Лікарям, які прийшли працювати в заклади охорони здоров’я, установити диференційовану заохочувальну надбавку за складність та напруженість у роботі в розмірі 50% посадового окладу.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

60,0

 

40,0

20,0

Заохочення молодих спеціалістів працювати лікарями ЗПСМ в сільській місцевості.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

60,0

 

40,0

20,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Забезпечити амбулаторії району комп’ютерною  оргтехнікою (комп’ютери, факси, принтери, сканери, ксерокси).

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

450,0

 

300,0

150,0

Покращення умов роботи лікарів ЗПСМ.

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

450,0

 

300,0

150,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Одноразова грошова допомога молодим спеціалістам-лікарям загальної практики сімейної медицини в розмірі п’яти мінімальних окладів, з укладанням договору на термін не менше 3-х років

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

120,0

 

75,0

45,0

Забезпечення лікарями ЗПСМ закладів охорони здоровֹя Олевського району.

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

120,0

 

75,0

45,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

4.5. Забезпечення медичних працівників ФП, ФАП, амбулаторій транспортними засобами (велосипед, скутер)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

462,0

 

242,0

220,0

Покращення умов роботи, підвищення якості обслуговування населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

462,0

 

242,0

220,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Забезпечети придбання відомчого житла для медичних працівників ( лікарів, середнього персоналу ЛПЗ  району)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

1002,0

 

500,0

502,0

Підвищення відсотку атестованих лікарів.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

1002,0

 

500,0

502,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

5 

Заходи протидії розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб в Олевському районі.

5.1. Забезпечити оснащення туберкуліном та іншими розхідними матеріалами ЛПЗ району для проведення масової туберкулінодіагностики серед дитячого населення.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

308,0

 

152,0

156,0

Своєчасне виявлення інфікованих дітей.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

308,0

 

152,0

156,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.2. Забезпечити ЛПЗ району швидкими тестами експрес-діагностики наявності в організмі наркотичних та токсичних речовин.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

7,0

 

4,0

3,0

Збільшення виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

7,0

 

4,0

3,0

 

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.3. Профілактика туберкульозу, СНІДу, наркоманії. Забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту, засобами екстренної хіміопрофілактики ВІЛ

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

30,0

 

15,0

15,0

Зменшення кількості медичних працівників, які захворіли на ВІЛ.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

30,0

 

15,0

15,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.4. Забезпечити придбання «швидких тестів» для діагностики ВІЛ/СНІДу.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

60,0

 

35,0

25,0

Охоплення 7% населення обстеження на ВІЛ.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

60,0

 

35,0

25,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

5.5. Придбання дез. засобів  для ЛПЗ району, захисного одягу окулярів, масок, скарифікаторів, шпателів, лабораторного посуду для забору бак. матеріалу.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

 

Загальний обсяг:

60,0

 

35,0

25,0

Зменшення кількості медичних працівників, які захворіли на ВІЛ

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

Місцевий бюджет

60,0

 

35,0

25,0

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

5.6. Придбання для КЗ Олевський Центр ПМСД пересувного флюорографа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

4500,0

 

4500,0

0,0

 

Раннє виявлення осіб хворих на туберкульоз

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

4500,0

 

4500,0

0,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

6

 

 

 

Заходи щодо соціального захисту населення

6.1. Державна політика у сфері охорони здоров’я. Придбання медикаментів для надання невідкладної  допомоги населенню, забезпечення гарантованого державного обсягу безоплатньої  медичної допомоги громадянам в закладах охорони здоров’я (відшкодування пільгових рецептів, забезпечення засобами реабілітації, медикаментами та ін.)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

900,0

 

400,0

500,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі.

Державний бюджет

 

 

 

0,0

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

900,0

 

400,0

500,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Збереження здоров’я в старості. Забезпечення пріоритетності в наданні медичної допомоги ветеранам праці, війни та інших категорій громадян, визначених законодавством (відшкодування пільгових рецептів,  придбання засобів реабілітації, пільгове зубне протезування та ін.).

 

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

75,0

 

35,0

40,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, підвищення якості життя пільгової категорії населення району.

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

Місцевий бюджет

75,0

 

35,0

40,0

Інші джерела

0,0

 

 

7

Заходи профілактики та лікування цукрового діабету.

7.1. Профілактика та лікування цукрового діабету. Забезпечення ефективного лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнення сучасними методами на первинному рівні (придбання діагностичних тест-смужок для визначення рівня глюкози крові та цукрознижувальних препаратів)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

200,0

 

120,0

80,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній допомозі,

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет

200,0

 

120,0

80,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

7.2. Забезпечення хворих на цукровий діабет дорослих та дітей-інвалідів з дитинства засобами самоконтролю.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

70,0

 

40,0

30,0

Зменшення кількості хронічних ускладнень цукрового діабету до 0,35 на 100 тис. населення.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

70,0

 

40,0

30,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

 

8

Заходи боротьби з онкологічними захворюваннями.

8.1. Отримання Олевським ЦПМСД ліцензії для впровадження діяльності, повязаної з обігом наркотичних засобів.

8.2.Поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання Придбання знеболюючих, сильнодіючих та наркотичних препаратів для хворих на онкологічні захворювання.

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

50,0

 

30,0

20,0

Забезпечення соціального лікування.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

50,0

 

30,0

20,0

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

 

8.3. Виконання стандартів діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих (придбання допоміжних лікарських засобів)

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

70,0

 

30,0

40,0

Підвищення раціонального використання спеціалізованого ліжка, зниження витрат на лікування.

 

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

70,0

 

30,0

40,0

 

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

9

Заходи розвитку первинної  медико-санітарної

допомоги району

9.1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги. Забезпечення необхідними

приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-

діагностичною аппаратурою, обладнанням та устаткуванням усіх ланок ПМСД (придбання автомоболів для  АЗПСМ с. Сущани, Копище, Зубковичі, Кишин, Білокоровичі, Н.Білокоровичі, Дружба, Кам΄янка, )

комунальний заклад „Олевський Центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)

2018-2019 рр

Загальний обсяг:

15000,0

 

10000,0

5000,0

Забезпечення потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі,підвищення рівня медичного обслуговування населення району.

 

Державний бюджет

0,0

 

 

 

 

Обласний

бюджет

0,0

 

 

 

 

Місцевий

бюджет

15000,0

 

10000,0

5000,0

 

Інші джерела

0,0

 

 

 

 

Усього за Програмою:

 

 

Загальний обсяг:

28169,8

 

18939,8

9230,0

 

 

 

 

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

28169,8

 

18939,8

9230,0

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

Головний лікар КЗ
Олевський Центр ПМСД”

 

 

 

 

Л.В. Орлицька

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

до проекту   програми

 

 

 

 

“Здоров’я населення Олевщини

 

 

 

 

на період до 2019 року”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники оцінки ефективності виконання програми

Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання)

Нойменування показника

Одиниця виміру

Всього по програмі

Значення показника по роках

 

1

2

3

4

 

5

6

 

 

 

 

 

2018 р.

2019 р.

І. Кількісні показники виконання програми

Заходи щодо запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Профілактика і лікування серцево-судинних та судинно- мозкових захворювань.

Кількість на 10 тис. населення

-

 

0,50

0,50

Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення.

Забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення.

утримання показника

-

 

2

2

 

Забезпечення умов здорового дитинства.

утримання показника

-

 

2

2

Заходи з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб.

Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, які можна запобігти засобами імунопрофілактики.

Відсоток

зменшення

 

-

 

10

10

 

Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб.

Відсоток

зменшення

 

-

 

5,0

5,0

 

Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцини.

Дотримання вимог

-

 

100,0

100,0

Заходи „Місцевих стимулів” для медичних працівників первинної ланки у Олевському районі”

Поліпшення соціального становища медичних працівників

осіб

-

 

70,0

70,0

Заходи протидії розповсюдженню інфекційних соціально-небезпечних хвороб в Олевському районі.

Соціальна підтримка хворих на туберкульоз, СНІД, наркоманію.

Відсоток

збільшення

 

-

 

80,0

85,0

 

Профілактика туберкульозу, СНІДу, наркоманії.

Відсоток

зменшення

 

-

 

10

10

Заходи щодо соціального захисту населення.

Державна політика у сфері охорони здоров’я.

осіб

-

 

21

21

 

Збереження здоров’я в старості

Показник забезпечення

-

 

25,0

30,0

 

Забезпечення якості лабораторних обстежень

показник на 10 тис. населення (%)

-

 

35,0

40,0

Заходи профілактики та лікування цукрового діабету.

Профілактика та лікування цукрового діабету

показник на 10 тис. населення

-

 

0,04

0,03

Заходи боротьби з онкологічними захворюваннями.

Поліпшення якості надання допомоги хворим на онкологічні захворювання

Відсоток

забезпечення

 

-

 

95,0

95,0

Заходи розвитку первинної  медико-санітарної допомоги району

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

% збільшення

-

 

75

80

 

Розвиток інформаційного забезпечення  сфери охорони здоров’я Олевського району.

% збільшення

-

 

75

80

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Якісні показники виконання програми

 Упровадження програми „Здоров’я населення Олевщини на період до 2019 року” дозволить поліпшити стан здоров’я населення, продовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити безкоштовними медикаментами та лікувальними методиками певні категорії хворих у загрозливих для життя та здоров’я станах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням районної ради

   від                   року №

 

 

 

 

РАЙОННА (КОМПЛЕКСНА) ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

        забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

 

 

I. Загальна характеристика районної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки (далі - Програма)

 1.

Ініціатор розроблення Програми

 районна державна адміністрація

 

 2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

наказ Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 року № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні»

рішення Житомирської обласної ради від 02.11.2017 року № 776 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки»

 

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники Програми

Районна державна адміністрація, виконкоми міської, сільських рад

 

5.

Відповідальний

виконавець Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  районна державна адміністрація, виконкоми міської, сільських  рад

 

6.

Учасники Програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  КУ  центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Олевської міської ради, відділ освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді,  спорту та взаємодії з громадськістю  райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2022

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний, районний, міський, сільські

 

9.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього грн. у тому числі:

8542849

9.1

коштів державного бюджету

коштів обласного бюджету

4271424, 5

 

 

коштів районного бюджету 

коштів міського бюджету

коштів сільських бюджет

 

                                       

4271424, 5

 

 

 

ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

В районі станом на 1 жовтня 2017 року на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 111 дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 85дітей - під опікою та піклуванням громадян, 21 дитина виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. В інтернатних та інших закладах перебуває 5  дітей вищезазначеної категорії.

Стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 41,44 %, переважна більшість з яких має житло на праві користування (31,53%).

Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 65 взагалі не мають житла. Відповідно до законодавства, 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років,  зараховані на квартирний та соціальний квартирний облік.

Впродовж 2018-2022 років 51 дитина, згідно із законодавством,  потребуватимуть постановки на соціальний квартирний облік, а саме: 17 дітей досягне 16-річного віку у 2018 році, 10 дітей  - у 2019 році, 10 дітей  - у 2020 році, 7 дітей  - у 2021 році, 7 дітей  - у 2022 році.

53 осіб з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком  від 18 до 23 років, не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані. З них у віці

18 років – 14 осіб,   19 років – 15 осіб,    20 років – 13 особи,    21 рік – 6 осіб,

22 роки – 5 осіб.

           10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягнуть 18 річного віку у 2018 році, та особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, або мають житло на праві користування у непридатному для проживання стані, перебувають на квартирному соціальному обліку, інші, згідно із законодавством, потребують постановки на квартирний соціальний облік.

              Програма передбачає вжиття заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є  вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну піклування над такими дітьми.

 

 ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання  Програми

 

  Шляхами і засобами розв’язання проблем є:

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

 3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  шляхом проведення  реконструкцій чи капітального ремонту житла.

 4. Вивчення питання щодо необхідності забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

6. Вжиття заходів щодо постановки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, у яких відсутнє житло або яке перебуває у непридатному стані, на квартирний облік (облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов) та соціальний квартирний облік.

7. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом його придбання серед введених в експлуатацію і на  вторинному ринку багатоквартирних житлових будинків, житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок,  на яких вони розміщені.

8. Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

  
V. Ресурсне забезпечення Програми
 
Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів обласного,  районного, міського та сільських бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання або упорядкування житла, є:

- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які повернуться з інтернатних,  навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу за період виконання Програми та у яких відсутнє житло або перебуває у непридатному для проживання стані;

- прогнозовані показники опосередкованої вартості спорудження житла, які визначаються Мінрегіоном на відповідний період згідно з  Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174, зареєстрованим у Міністерстві юстиції

12 жовтня 2005 року № 1185/11465,

- норми жилої площі, установлені органом місцевого самоврядування,  який надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми забезпечення соціальним житлом, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми                                                                                                                            бсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми     

2018

 
 
2019
 
 
2020
 
 
2021
 
 
2022
Всього витрат на виконання Програми,  грн.
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
500000
 1580312
2919335
1771601
1771601
8542849
обласний бюджет  грн.
250000
790156
1459667,5
885800,5
885800,5
42714245
районний, 
міський та сільські бюджети грн. 
250000
790156
1459667,5
885800,5 
885800,5 
42714245
Інші джерела

-   

-

-

-

-

 

 

 

VІ. Порядок використання коштів районного бюджету на реалізацію Програми  

1. Порядок визначає  механізм  використання коштів  передбачених в районному бюджеті на виконання заходів Програми.

2. Головний розпорядник коштів районного бюджету та субвенції обласного бюджету на забезпечення  житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (далі субвенція) визначається рішенням районної ради.

3. Фінансування видатків  за напрямами  Програми здійснюються з відповідних бюджетів в межах затверджених обсягів.

4. Відповідно до Програми розпорядники коштів міських, сільських бюджетів визначаються рішенням відповідних місцевих рад (за згодою).

 

5.  Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як:  

1)  придбання житла для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку у відповідних органах місцевого самоврядування ( далі - діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа)  і потребують надання позачергового соціального житла після завершення їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, закінчення терміну ї піклування над такими дітьми, та  які досягнуть повноліття за період виконання Програми.

2)  здійснення реконструкції чи капітального ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, до якого вони будуть повертатися після завершення  їх перебування у відповідних інтернатних, навчальних закладах,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми.

6. При купівлі житла враховуються  витрати на придбання земельної ділянки.

7. Пропозиції  щодо розподілу бюджетних призначень субвенції між районним, міським,  сільськими бюджетами формує служба у справах дітей  обласної державної адміністрації  на підставі пропозицій  райдержадміністрації,  виконкомів міської, сільських рад.

8. Під час реалізації завдань  Програми враховувати, що за рішеннями районної ради субвенція може передаватись бюджетам сіл,  міст районного значення. 

   9. Придбане житло передається до житлового фонду соціального призначення  відповідних органів місцевого самоврядування (за згодою) для подальшого надання його у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку  в цих органах у встановленому законом порядку.

10. Інформація щодо обсягу необхідних  видатків із підтвердженням наявності необхідних документів надається розпорядниками коштів міського, сільських, бюджетів до служби у справах дітей райдержадміністрації до 10 числа відповідного місяця.

11. Служба у справах дітей райдержадміністрації відповідно до інформацій, поданих головними розпорядниками коштів міського, сільських бюджетів, та помісячно розпису асигнувань субвенції подає відділу фінансів  райдержадміністрації заявку на фінансування.

           12. Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку на підставі отриманого фінансування здійснюю розподіл коштів субвенції та перераховує її на відповідні рахунки сільських, міського бюджетів.

13. Отримані районним, міським та сільськими бюджетами субвенції  перераховуються на  рахунки  головних розпорядників коштів, відкриті в органах державної казначейської служби.

14. Розпорядник коштів у межах фактичних   надходжень беруть  бюджетні зобов’язання та здійснюють видатки за рахунок коштів субвенції  відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих  бюджетів. Операції, пов’язані  з використання коштів районного бюджету, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за № 1569/21881.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

16. Невикористані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до відповідного бюджету у порядку, встановленому чинним законодавством.

17. Не допускається спрамування бюджетних коштів за напрямками (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отриманння прибутків або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту житлових та майнових прав дітей.

18. Складання та подання  фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів програми в установленому законодавством порядку.

 19. Відповідальність за цільове та ефективне  використання коштів субвенції несуть  розпорядники  коштів згідно чинним законодавством.

20. Контроль за  цільовим та ефективним використанням коштів районного, міського та сільських бюджетів  здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 VІІ. Показники продукту Програми

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2018

2019

2020

2021

2022

Всього витрат на виконання програ-ми,

грн

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

  Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання

Кількість осіб

 

 

 

 

-

2

8

15

8

8

8342849

2

 

  Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Кількість осіб

 

-

1

1

1

1

 

200000

 

VІІІ. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) грн, в т.ч.:

Очікуваний результат

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

                     

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

1) Забезпечення ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації  

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання

2) Здійснення контролю за своєчасним набуттям дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом

2018-2022

Служби у справах дітей райдержадміністрації,

виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист майнових прав дітей

3) Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа

 

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

 опікуни/

 піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

4) Створення комісій для  проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають  у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, оцінка вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,    виконкоми міської, сільських рад (за згодою),

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Вивчення питання необхідності постановки на соціальний квартирний облік, придбання житла, проведення капітального ремонту

5) Капітальний ремонт чи рекон-струкція  житла, що перебуває у власно-сті дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою),

 

Обласний бюджет

-

25000

25000

25000

25000

Приведення у належний стан житла, яке перебувало у непридатному для проживання стані

Бюджети районних, міських, селищних, сільських рад

-

25000

25000

25000

25000

2. Забезпече-ння дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення

1) Здійснення аналізу потреби у наданні житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після їх повернення з інтернатних, навчальних закладів, від піклувальників, з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій,  виконкоми міської,

сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Визначення осіб, які потребують забезпечення житлом

2) Ведення соціаль-ного квартирного обліку дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на поза черго-ве  отримання житла із житлового фонду соціального призначення

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій,  виконкоми міської, сільських рад (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Облік осіб, які потребують забезпечення житлом

3) Сприяння зарахуванню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, при досягненні ними  16 років, на квартирний та соціальний квартирний облік

 

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської, сільських рад  (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Зарахування на соціальний квартирний облік

4) Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом

2018-2022

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Обласний бюджет

250 000

765 156

1434667,5

860800,5

860800,5

Придбання житлових приміщень для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа благоустроєним житлом

Бюджети районних, міської, сільських рад

250 000

765 156

1434667,5

860800,5

860800,5

5) Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2018-2022

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Наявність фонду соціального житла для забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

3. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) Вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, житла, у разі якщо право користування жит-лом є тільки у них

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміні-страцій, , виконкоми міської,  сільських рад

 (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення житлом на праві власності

2) Призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьків-ського піклування на  здійснення права  спадкування, у випадках, коли така дитина є спадком-цем житла чи майна

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

опікуни/піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Захист житлових та майнових прав дітей

3) Взяття дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2018-2022

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

 виконкоми міської, сільських рад

 (за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

 

 

 

 

Всього по Програмі:

500000

1580312

2919335

1771601

1771601

 

*Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

 


                   ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Контроль за дотриманням житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів субвенції здійснюють органи опіки та піклування районної державної адміністрації  та  виконкоми міської, сільських  рад.

Служба у справах дітей райдержадміністрації щороку до 10 лютого надаватиме інформацію службі у справах дітей  облдержадміністрації про хід виконання Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018-02-23 16:50:00
 
Обережно, грип!

Актуальними на сьогоднішній день та період року є захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).         Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Епідемічні спалахи припадають на холодну пору року.

 
2018-02-20 17:59:00
20 лютого Олевчани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, подвиг учасників Революції Гідності

О 12 год. 30хв біля районної державної адміністрації відбувся мітинг-реквієм, на якомужителі Олевщини вшанували подвиг учасників Революції гідності й увічнення пам\'яті Героїв Небесної Сотні.

 
2018-02-16 17:00:00
Олевський район прийняв участь в «Єдиному всеукраїнському стрілецькому дні»

Відповідно до плану  підготовки Житомирського ОВК на 2018 рік навчальний рік 15 лютого на базі Новоград-Волинського загальновійськового полігону частини А0409 були проведені практичні заняття з вогневої підготовки в рамках проведення Єдиного всеукраїнського стрілецького дня з організаційним ядром загону оборони та ротою охорони Олевського РВК.

 
2018-02-16 16:29:00
Субсидії для придбання твердого палива і скрапленого газу

Згідно з Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій домогосподарства, які бажають отримувати субсидію для придбання твердого палива і скрапленого газу у поточному році, мають подати Заяву про призначення житлової субсидії та Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

 
2018-02-16 14:33:00
 
Проведено аналіз районних Програм на 2018 рік

16 лютого відбулася нарада при голові районною державної адміністрації за участю голови районної ради Віктора Троца, заступника голови районної ради Олександра Ковальчука. На нараді були присутні керівник апарату, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, чиї районні програми діятимуть у 2018 році та потребують фінансування.

 
2018-02-15 16:37:00
На Олевщині відзначили 29-ту річницю виведення військ з Афганістану.

Щороку 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-та річниця виведення військ радянської армії з Афганістану.Голова районної ради Віктор Троц, керівник апарату Леонід Котвицький, представники Олевської міської ради разом з   воїнами-інтернаціоналістами, які проживають у районі на чолі з головою Олевської районної спілки ветеранів Афганської війни   Тимощуком Анатолієм Івановичем прийшли віддати данину шани і поваги мужності та героїзму воїнів-афганців й всім нашим землякам, які несли небезпечну службу в різних частинах світу в часи ведення там військових дій.

 
2018-02-14 10:09:00
 
До уваги суб’єктів підприємницької діяльності! Бізнес проекти.

Оголошується конкурс бізнес-проектів у рамках реалізації Порядкучасткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів (далі - Порядок), затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 21.12.2017 № 868, додаток 7.

 
2018-02-09 14:26:00
Олевський районний сектор з питань пробації запрошує всіх бажаючих для здійснення волонтерської діяльності

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації (засудженими) та проведенні з ними соціально-виховної роботи.  Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

 
2018-02-02 16:18:00
 
Уряд встановив розмір грошової допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінетом Міністрів України 25 січня 2018 року прийнято постанову № 31 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році». Постановою передбачено, що розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно- курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку для санаторно- курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 
2018-01-30 18:01:00
 
Президент провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, під час якої привітав свого колегу з переконливою перемогою на президентських виборах у Фінляндії.