Головна / Про Олевщину / Центр надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

Олевської районної державної адміністрації 

Керівник Центру надання адміністративних послуг:    

 Павленко Леся Олексіївна

Адміністратор Центру:

Перев’язко Олена Анатоліївна

Адміністратор Центру:

Дворак Ольга Вікторівна

Адреса Центру:    11001, м.Олевськ, вул. Свято-Миколаївська ,4

 тел. 2-16-59, e-mail: :  cnap-olevsk@ukr.net

Ласкаво просимо до Центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації

З 7 жовтня 2012 року вступив в дію Закон України «Про адміністративні послуги», відповідно до якого при всіх районних державних адміністраціях повинні бути утворені Центри надання адміністративних послуг.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 18.12.2013 № 271 утворено Центр надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації.

Центр розпочав свою роботу 16 червня 2014 року.

 

Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) є постійно діючим робочим органом Олевської районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

Основними завданнями ЦНАПу є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

Законом України «Про адміністративні послуги» чітко визначені поняття адміністративної послуги та суб’єкта надання адміністративної послуги.

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.  

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг Олевської  райдержадміністрації

З понеділка по п’ятницю з 9.00 по 18.15

Неділя та святкові дні - вихідні

Центр працює без перерви на обід  

Центр розміщений в центральній частині міста Олевська, в приміщенні райдержадміністрації, де розвинута транспортна інфраструктура. На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг  

  

№ з/п

Назва адміністративної послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Платність/

безоплат-ність адміністративної послуги

Строк надання адмі-

ністра-

тивної

послуги

Перелік документів,

необхідний для отримання адміністративної послуги

1

2

3

4

4

5

 

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1.

Видача посвідчень батьків з багатодітної сім’ї

Відділ у стравах сім’ї, молоді та спорту Олевської райдержадміністрації

тел. 2-14-72

безоплатно

10 календарних днів

 1. Заява батька або матері про видачу посвідчень;
 2. Ксерокопія паспортів батьків;
 3. Ксерокопія свідоцтва про народження усіх дітей;
 4. Фотокартки 30х40 мм:

- чоловіка та дружини, якщо особи офіційно зареєстрованому шлюбу;

- дітей, яким на час видачі посвідчення виповнилось повних 6 років;

      5. Довідка про склад сім’ї;

      6. Ксерокопія свідоцтва про шлюб;

      7. Довідку про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання);

2.

Видача цільового направлення абітурієнтам, які проживають в сільській місцевості  або селищі міського типу у вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

Управління агропромислового розвитку Олевської райдержадміністрації

тел. 2-17-42

 

Відділ освіти Олевської райдержадміністрації

тел. 2-15-42

безоплатно

протягом 1-го робочого дня

 1. Заява;
 2. Копія паспорта абітурієнта (свідоцтво про народження

для осіб, які за віком не мають паспорта);

 1. Копія документа державного зразка про освіту;
 2. Довідка сільської (селищної) ради про постійне місце

проживання в селі (селищі) не менше 6-ти місяців;

 1. Лист від сільськогосподарського підприємства

(установи, організації) про видачу абітурієнту направлення на навчання з подальшим працевлаштуванням (для цільових направлень сільськогосподарського напрямку);

 1. Сертифікат зовнішнього оцінювання;
 2. витяг з протоколу педагогічної ради школи (для цільових направлень педагогічного напрямку)

3.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

тел. 2-18-55

безоплатно

на протязі 10 робочих днів

 1. Заява;
 2. Копія документа, що

посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою;

 1. Ескізні наміри забудови.

4.

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

тел. 2-18-55

безоплатно

на протязі 7 робочих днів

 1. Заява;
 2. Копія документа, що посвідчує право власності чи

користування на земельну ділянку;

 1. Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження

земельної ділянки (у довільній формі);

 1. Викопіювання з топографо-геодезичного плану

М 1:2000;

 1. Кадастрова довідка (у разі наявності); черговий

кадастровий план (витяг із земельного кадастру – за умови відсутності містобудівного кадастру);

 1. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
 2. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними

показниками, запланованого об’єкта будівництва

5.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ

РДА

тел. 2-18-55

безоплатно

на протязі 10 робочих днів

 1. Заява;
 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

6.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Олевський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області

тел. 2-15-43

безоплатно

10 робочих днів

 1. Заява;
 2. Два примірника декларації відповідності

матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (заповнюється суб’єктом господарювання); ( зразок заповнення декларації сторінка1, сторінка2)

 1. Позитивний висновок за результатами оцінки

(експертизи) протипожежного стану підприємства (для суб’єктів з високим ступенем прийнятного ризику).

 

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

7.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Держпродспоживслужба

тел. 2-15-31

платно

200 грн.

10 робочих днів

 1. Заява;
 2. Копія документа, що засвідчує право власності

(користування) об’єкта (договір оренди або/та свідоцтво на право власності).

8.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

Держпродспоживслужба

тел. 2-15-31

платно

200 грн.

30 кален-дарних днів

 1. Заява;
 2. Копія акта державної приймальної комісії про

прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку.

 1. Перелік харчових продуктів, що виробляються,

переробляються або реалізуються за підписом заявника.

 1. Протоколи досліджень харчових продуктів,

проведених акредитованими лабораторіями.

ДЕРЖАВНІ ЛІСГОСПИ

9.

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

ДП «Олевський лісгосп АПК»

тел. 2-15-72, 9-81-24

 

ДП «Олевське лісове господарство»

тел. 2-15-52

 

ДП «Білокоровицьке лісове господарство»

тел. 6-30-98

платно (відповідно до кількості кг)

30 кален-

дарних днів

 1. Заява;
 2. Заява зареєстрована в ЖОУЛМГ з попереднім його погодженням на виділення лімітів

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА

10

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

Держпродспоживслужба

тел. 2-15-31

безоплатно

30 робочих днів

 1. Заява;
 2. Довідка про готовність до проведення заходу.

11

Експлуатаційний дозвіл на провадження діяльності:

- на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

- на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Держпродспоживслужба

тел. 2-15-31

безоплатно

10 робочих днів

 1. Заява;
 2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу,

технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються за підписом заявника.

 1. Можуть включатися проектні вимоги і вимоги щодо

будівництва, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості.

12

Експлуатаційний дозвіл  операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків

Держпродспоживслужба

тел. 2-15-31

платно

200 грн.

30 робочих днів

 1. Заява;
 2. Копія сертифіката відповідності або свідоцтва про

відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;

 1. Перелік харчових продуктів, що виробляються,

перероблюються або реалізуються, за підписом заявника;

 1. Протоколи досліджень харчових продуктів,

проведених акредитованими лабораторіями

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА

13

Оформлення і видача паспорта громадянина України

Олевський районний сектор управління державної міграційної служби України в Житомирській області

2-14-52

безоплатна

30 робочих днів

 1. Заява;
 2. 2 фотокартки розміром 3,5х2,5;
 3. Свідоцтво про народження (якщо паспорт

отримується вперше);

 1. Довідка про реєстрацію особи громадянином

України;

 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

(для громадян, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну);

 1. Посвідчення про взяття на облік бездомних громадян

(для бездомних осіб);

 1. Документи, що підтверджують обставини, на підставі

яких паспорт підлягає обміну  (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо).

14

Оформлення і видача паспорта громадянина України замість втраченого, викраденого чи пошкодженого

Олевський районний сектор управління державної міграційної служби України в Житомирській області

2-14-52

платна

Держмито -34 грн.

30 робочих днів (у деяких випадках 60)

 1. Заява про видачу паспорта замість втраченого,

викраденого чи пошкодженого;

 1. Заява про видачу паспорта громадянина України;
 2. 2 або 3 фотокартки 3,5х2,5;
 3. платіжний документ про сплату держмита або копія

документа про звільнення від сплати держмита;

 1. Документи, на підставі яких у паспорті

проставляються відповідні відмітки;

 1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

(для громадян, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну);

 1. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у

разі викрадення паспорта).

15

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

Олевський районний сектор управління державної міграційної служби України в Житомирській області

2-14-52

безоплатна

5 робочих днів

 1. 2 фотокартки розміром 3,5х4,5см;
 2. паспорт громадянина України.

16

Реєстрація місця проживання/перебування

Олевський районний сектор управління державної міграційної служби України в Житомирській області

2-14-52

платна-

Держмито –

0,85 грн. (0,05 неоподатко-вуваних  мінімумів)

здійснює-ться в день подання особою докумен-тів

 1. Заява;
 2. Паспорт громадянина України (для внесення

відомостей про місце проживання/перебування), якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

 1. Квитанція про сплату держмита (або документ, що

звільнює від його сплати);

 1. Відомість про реєстрацію місця проживання особи;
 2. Талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця

проживання в межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання  з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

 1. Документи, що підтверджують право на проживання

в житлі;

 1. Військовий квиток або посвідчення про приписку

(для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

17

Зняття з реєстрації місця проживання

Олевський РС УДМС України в Житомирській області

2-14-52

безоплатна

здійснюється в день подання особою докумен-тів

 1. Заява;
 2. Судове рішення про позбавлення права власності на

житло, про виселення тощо; свідоцтво про смерть;

 1. Паспорт громадянина України (для внесення

відомостей про місце проживання/перебування), якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження,  до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання;

 1. Військовий квиток або посвідчення про приписки

(для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

ВІДДІЛ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

18

Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за формою 6-ЗЕМ)

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

10 робочих днів

Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за визначеною формою.

19

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

не більше 7 робочих днів

Заява.

20

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

не більше 30 робочих днів

1. Для отримання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою підприємствами, установами, організаціями та громадянами подається:

 заява про надання послуги в довільній формі, в якій обов’язково вказується площа, місцезнаходження, цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок), а також зазначається мета отримання таких відомостей;

копія довіреності, на підставі якої інтереси одержувача адміністративної послуги представлятиме його уповноважена особа (у разі потреби).

2. Для отримання відомостей органами державної влади та органами місцевого самоврядування подається запит про надання послуги на офіційному бланку за підписом керівника із зазначенням законних підстав для такого запиту та обставин виникнення потреби в отриманні інформації.

 

21

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

10 робочих днів

Оригінали документації із землеустрою

22

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

5 робочих днів

1.Повідомлення про виявлення технічної помилки за визначеною формою.

2. Документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей. 

23

Видача витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

14 робочих днів

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за визначеною формою.

2. Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації).

3. Електронний документ.

24

Видача витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

14 робочих днів

1. Заява за визначеною формою.

2. Документи, на підставі яких виникає право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється таке право.

3. Документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.

4. Електронний документ. 

 

25

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)про межі державного кордону України у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

14 робочих днів

1. Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

2. Рішення Верховної Ради України про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону.

3. Документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, розроблена відповідно до актів (міжнародних договорів) щодо демаркації та делімітації державного кордону.

4. Електронний документ.

26

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

В день звернення

Заява про надання послуги.

27

Надання витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

53 гривні

В день звернення

1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

28

Надання витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

71 гривня

10 календарних днів

1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

 

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою). 

29

Надання витягу з державного земельного кадастру про обмеження  у використанні земель

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

68 гривень

10 робочих днів

1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою). 

30

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі(території)

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

71 гривня

10 робочих днів

1. Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою). 

31

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації державного земельного кадастру

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

31 гривня

10 робочих днів

1. Заява про надання відомостей з  Державного земельного кадастру за визначеною формою.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 Порядку ведення Державного земельного кадастру).

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою). 

32

Виправлення технічної помилки у відомостях державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

161 гривня

5 календарних днів

1. Повідомлення про виявлення технічної помилки за визначеною формою.

2. Документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

3. Документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі. 

33

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

14 робочих днів

1. Заява за визначеною формою органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

2. Документація із землеустрою, яка згідно з пунктом 102 цього Порядку є підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі обмеження;

3. Електронний документ. 

34

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)про земельну ділянку

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

60 гривень

14 календарних днів

1. Заява про внесення відомостей до Державного земельного кадастру за визначеною формою.

2. Оригінал документації із землеустрою або оцінки земель, яка є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах земель певної категорії).

3. Електронний документ (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.  

35

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

161 гривня

14 календарних днів

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги:

1.  Звернення за внесенням відповідних відомостей (змін до них) неналежної особи.

2. Подання заявником не повного пакета документів.

3. Розташування об'єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора.  

36

Державна реєстрація земельної ділянки

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

65 гривня

14 календарних днів

1. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за визначеною формою.

2. Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації).

3. Електронний документ.

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки. 

37

Державна реєстрація обмежень у використанні земель

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

161 гривня

14 робочих днів

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за визначеною формою.

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель.

3. Електронний документ.

4. Документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.  

38

Видача витягу з державного земельного кадастру на підтвердження внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Відділ Держгеокадастру в Олевському районі Житомирської області

безоплатно

 

1. Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель за визначеною формою.

2. Документація із землеустрою, інші документи, які є підставою для виникнення, зміни та припинення обмеження у використанні земель.

3. Електронний документ. 

Управління економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі (державний реєстратор)

1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

6

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

7

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

8

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням

 9

Державна реєстрація:

-          права власності на нерухоме майно

-          інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області

1

Державна реєстрація створення громадського об’єднання 

 

2

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

3

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання

 

4

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

 

5

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

 

6

Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

 

7

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

 

8

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

9

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

 

 

10

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

11

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

 

12

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

 

13

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

14

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

             

 

 

Інформаційні картки головного територіального управління юстиції

 Розпорядження про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації 

Положення про центр надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації

Розпорядження про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області

Регламент центру надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області

Розпорядження про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Олевської районної державної адміністрації Житомирської області 

Анкета якості надання адміністративних послуг

Нормативно-правова база:

Закон України "Про адміністративні послуги"

 Закон  України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Розпорядження КМУ №523-р  від 16 травня 2014 року "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Постанова КМУ № 57 від 30 січня 2013 року "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг"

Постанова КМУ № 44 від 30 січня 2013 року "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги"

 

 Корисна інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018-02-23 16:50:00
 
Обережно, грип!

Актуальними на сьогоднішній день та період року є захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).         Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Епідемічні спалахи припадають на холодну пору року.

 
2018-02-20 17:59:00
20 лютого Олевчани вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, подвиг учасників Революції Гідності

О 12 год. 30хв біля районної державної адміністрації відбувся мітинг-реквієм, на якомужителі Олевщини вшанували подвиг учасників Революції гідності й увічнення пам\'яті Героїв Небесної Сотні.

 
2018-02-16 17:00:00
Олевський район прийняв участь в «Єдиному всеукраїнському стрілецькому дні»

Відповідно до плану  підготовки Житомирського ОВК на 2018 рік навчальний рік 15 лютого на базі Новоград-Волинського загальновійськового полігону частини А0409 були проведені практичні заняття з вогневої підготовки в рамках проведення Єдиного всеукраїнського стрілецького дня з організаційним ядром загону оборони та ротою охорони Олевського РВК.

 
2018-02-16 16:29:00
Субсидії для придбання твердого палива і скрапленого газу

Згідно з Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій домогосподарства, які бажають отримувати субсидію для придбання твердого палива і скрапленого газу у поточному році, мають подати Заяву про призначення житлової субсидії та Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

 
2018-02-16 14:33:00
 
Проведено аналіз районних Програм на 2018 рік

16 лютого відбулася нарада при голові районною державної адміністрації за участю голови районної ради Віктора Троца, заступника голови районної ради Олександра Ковальчука. На нараді були присутні керівник апарату, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, чиї районні програми діятимуть у 2018 році та потребують фінансування.

 
2018-02-15 16:37:00
На Олевщині відзначили 29-ту річницю виведення військ з Афганістану.

Щороку 15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 29-та річниця виведення військ радянської армії з Афганістану.Голова районної ради Віктор Троц, керівник апарату Леонід Котвицький, представники Олевської міської ради разом з   воїнами-інтернаціоналістами, які проживають у районі на чолі з головою Олевської районної спілки ветеранів Афганської війни   Тимощуком Анатолієм Івановичем прийшли віддати данину шани і поваги мужності та героїзму воїнів-афганців й всім нашим землякам, які несли небезпечну службу в різних частинах світу в часи ведення там військових дій.

 
2018-02-14 10:09:00
 
До уваги суб’єктів підприємницької діяльності! Бізнес проекти.

Оголошується конкурс бізнес-проектів у рамках реалізації Порядкучасткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів (далі - Порядок), затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 21.12.2017 № 868, додаток 7.

 
2018-02-09 14:26:00
Олевський районний сектор з питань пробації запрошує всіх бажаючих для здійснення волонтерської діяльності

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації (засудженими) та проведенні з ними соціально-виховної роботи.  Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі. До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

 
2018-02-02 16:18:00
 
Уряд встановив розмір грошової допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Кабінетом Міністрів України 25 січня 2018 року прийнято постанову № 31 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році». Постановою передбачено, що розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно- курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку для санаторно- курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 
2018-01-30 18:01:00
 
Президент провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, під час якої привітав свого колегу з переконливою перемогою на президентських виборах у Фінляндії.